Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNITO).

Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNITO).

Το UNITO παρουσίασε την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση των εργαλείων του CO3. Το OnToMap χρησιμεύει ως ένας κόμβος υπηρεσιών και ως καταγραφέας ενεργειών και δεδομένων. Είναι το κεντρικό σημείο όπου οι τεχνικές λύσεις καταναλώνουν και παράγουν δεδομένα μέσω API. Το CO3 OnToMap παρέχει:

  • Διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών των εταίρων
  • Αρχείο των ενεργειών των χρηστών που είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό των στοιχείων gamification.
  • Βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται media, πληροφορίες κειμένου και άλλα δεδομένα που διαμοιράζονται μέσω των metadata.

Συνεπώς, το API του OnToMap χαρτογραφεί την πρόσβαση και την αποθήκευση δεδομένων των χρηστών και των οντοτήτων του συστήματος. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα των διαφόρων χαρακτηριστικών του χρήστη που εμφανίζονται μέσω του API.

otmp_user_model
Διάγραμμα των κλάσεων χρήστη που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών στο CO3 OTM.
Το παρακάτω γραφικό παράδειγμα παρουσιάζει την αλληλουχία ενεργειών κατά την αλληλεπίδραση με το OnToMap API. Παρατηρούνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εργαλείων του CO3 και του αρχείου/καταγραφέα (CO3OTM Logger) καθώς και οι αναθέσεις για τις ολοκληρωμένες ενέργειες (Achievements manager).
otmp_logger
Παράδειγμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εργαλείου CO3 και του CO3 OTM.

Ωστόσο είναι η πρώτη προσέγγιση για την βασική λειτουργία που υποστηρίζει τους εταίρους που θα δουλέψουν με το CO3 OTM, καθώς η αρχιτεκτονική μπορεί να αλλάξει εφόσον μπορεί να παρουσιαστούν και άλλες τεχνικές απαιτήσεις.

Το CO3 OnToMap χρησιμοποιεί JSON για να ανταλλάξει πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων εργαλείων. Ενδεικτικά, στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται ως παράδειγμα τα δεδομένα που έχει κατεβάσει ο χρήστης USER1 σχετικά με το προφίλ του που περιλαμβάνουν τα gamification στοιχεία.

otmp_data
Το CO3 OTM χρησιμοποιεί JSON objects ως μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων.

Συνοπτικά, το CO3 OnToMap παρέχει APIs για να διαχειριστεί τις αναθέσεις των ενεργειών και τους σχετικούς κανόνες. Δουλεύει ως data center και ως καταγραφέας των αλληλεπιδράσεων. Επιτρέπει την εγγραφή σε ενέργειες όπως να επιτυγχάνεις έναν στόχο ή να υπερβείς το κατώφλι ενός δείκτη.

Το UNITO καταλήγει πως παρόλο που υπάρχουν ακόμα βελτιώσεις για το CO3 OTM, η πλειοψηφία των εργασιών όμως έχει ολοκληρωθεί, είναι διαθέσιμη στους εταίρους και αφορά στην διαχείριση των επιτευγμάτων, στις πληροφορίες του προφίλ χρήστη και στην εγγραφή.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification m1.2 What is CO3 project (Cities) What is Gamification? Plenary Meeting Co-Creation Workshop Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain m1.4 What is CO3 project (Paris) m1.3 What is CO3 project (Athens) Module4 Interactive Democracy Module1 What is CO3 project Module2 FirstLife co3project Discover the activities What is Blockchain? m1.6 What is CO3 project (ending) co3project Discover Aumented Reality within Pilot Cities Module3 Augmented Reality co3project Download the App to discover the cities What is FirstLife? CO3 project Model of interaction between PA and the citizens Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification co3project def II Blockchain, AR and volunteer activities CO3 Partners What is Interactive Democracy? Module7 Co Design CO3 Partners CO3 project kick-off meeting #H2020 Module5 Blockchain What is Augmented Reality? m1.1 What is CO3 project m1.5 What is CO3 project (Turin) Module6 Gamification Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain CO3 Partners
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X