Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    What is Interactive Democracy? Plenary Meeting m1.4 What is CO3 project (Paris) m1.2 What is CO3 project (Cities) CO3 project Model of interaction between PA and the citizens What is Augmented Reality? co3project def II Blockchain, AR and volunteer activities co3project Download the App to discover the cities Module3 Augmented Reality co3project Discover Aumented Reality within Pilot Cities CO3 project kick-off meeting #H2020 Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Module1 What is CO3 project CO3 Partners m1.3 What is CO3 project (Athens) Module4 Interactive Democracy CO3 Partners Module5 Blockchain Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain CO3 Partners Co-Creation Workshop m1.5 What is CO3 project (Turin) Module6 Gamification m1.6 What is CO3 project (ending) Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification What is FirstLife? What is Blockchain? Module2 FirstLife co3project Discover the activities Module7 Co Design m1.1 What is CO3 project What is Gamification?
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X