Υλικό

CO3 βασικό υλικό

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να κατεβάσετε τα βασικά στοιχεία του έργου CO3

Λογότυπα

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να κατεβάσετε λογότυπα έργου CO3

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων για κοινή χρήση σε κοινωνικά δίκτυα

Policy briefs

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να κάνετε λήψη των συντομεύσεων πολιτικής που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Δελτίο τύπου

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να κατεβάσετε ανακοινώσεις / δηλώσεις σχετικά με το έργο.

CO3 Δείγματα

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να κατεβάσετε δείγματα CO3

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    m1.2 What is CO3 project (Cities) CO3 Partners Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Co-Creation Workshop Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain What is FirstLife? What is Augmented Reality? m1.3 What is CO3 project (Athens) CO3 project kick-off meeting #H2020 Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Module2 FirstLife Module4 Interactive Democracy co3project Download the App to discover the cities Module3 Augmented Reality Module1 What is CO3 project CO3 project Model of interaction between PA and the citizens CO3 Partners Module7 Co Design co3project def II Blockchain, AR and volunteer activities Module5 Blockchain What is Interactive Democracy? CO3 Partners co3project Discover Aumented Reality within Pilot Cities m1.5 What is CO3 project (Turin) What is Gamification? Module6 Gamification m1.1 What is CO3 project m1.4 What is CO3 project (Paris) Plenary Meeting What is Blockchain? m1.6 What is CO3 project (ending) co3project Discover the activities
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X