διαχείριση

Οι δημόσιοι λειτουργοί μπορεί να θέλουν να εισαγάγουν την πλατφόρμα CO3 στο οικοσύστημα τους. Τα ακόλουθα γραφήματα μπορεί να δώσουν μια εικόνα για τη διαδικασία που ενεργοποιείται από κάθε στοιχείο CO3 και τις καλύτερες στιγμές. Η νέα δημόσια διοίκηση μπορεί να παρέχει πρόσθετα σχόλια με βάση τις ιδιωτικές παρουσίες των στοιχείων του τμήματος ανάπτυξης.

Τα σχόλια θα πρέπει να παρέχονται στον συνεργάτη που είναι υπεύθυνος για κάθε ενότητα CO3, καθώς οι πιλότοι και οι δοκιμές του έργου έχουν ήδη καθοριστεί, καθώς τα σχόλια συλλέγονται από άλλες αρχές τρίτων, εκτός του πεδίου εφαρμογής. Αν και, η ανατροφοδότηση ενός δημόσιου φορέα εκτός του έργου είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους τεχνικούς εταίρους που βελτιώνουν τις ενότητες τους

CO3 πληροφορίες

Ακολουθεί μια λίστα με γραφικά ενημερωτικά σχήματα που απεικονίζουν σενάρια χρησιμοποιώντας τις μονάδες CO3.

Εργαλεία του έργου CO3

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμα εργαλεία που δημιουργήθηκαν κατά την ανάπτυξη του έργου.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    co3project Discover the activities CO3 Partners co3project def II Blockchain, AR and volunteer activities What is Gamification? What is FirstLife? m1.4 What is CO3 project (Paris) m1.3 What is CO3 project (Athens) Module5 Blockchain Co-Creation Workshop m1.6 What is CO3 project (ending) CO3 project kick-off meeting #H2020 m1.5 What is CO3 project (Turin) What is Interactive Democracy? Module1 What is CO3 project m1.2 What is CO3 project (Cities) CO3 Partners co3project Discover Aumented Reality within Pilot Cities Module7 Co Design Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Module2 FirstLife co3project Download the App to discover the cities What is Augmented Reality? CO3 project Model of interaction between PA and the citizens Module3 Augmented Reality Module4 Interactive Democracy What is Blockchain? Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain m1.1 What is CO3 project Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification CO3 Partners Module6 Gamification Plenary Meeting
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X