Έργο

Έργο

Το CO3 “Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce and Co-manage Open Public Services along with Citizens” σκοπεύει να εκτιμήσει τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους των καινοτόμων τεχνολογιών, συγκεκριμένα: blockchain, επαυξημένης πραγματικότητας, γεωχωρικών κοινωνικών δικτύων, εργαλείων interactive democracy και gamification στη συν-δημιουργία, συν-παραγωγή και συν-διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας αποτελεί ένα ενιαίο πεδίο στο αστικό περιβάλλον και μέρος της δημόσιας ζωής του πολίτη, επιτρέπει: τη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων που δημιουργούνται μέσω blockchain, το διαμοιρασμό πληροφοριών πάνω σε χάρτη, τις online συζητήσεις, στοιχεία δηλαδή που αποτελούν την υποδομή για την συν-παραγωγή υπηρεσιών από τους πολίτες. Το έργο CO3 διαχειρίζεται ένα οικοσύστημα που αναπτύσσεται σε τρεις περιοχές: Παρίσι, Τορίνο και Αθήνα. Αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτού του νέου μοντέλου αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης με βάση ένα σύνολο μετρικών ως προς τρεις διαστάσεις:

  1. κοινωνική και πολιτιστική: ενεργός συμμετοχή πολιτών, αλλαγή στη σχέση πολιτών και δημόσιας διοίκησης,
  2. οικονομική: αξία παραγόμενων υπηρεσιών, οικονομική βιωσιμότητα, επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον,
  3. νομική: νομικοί περιορισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με την ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το έργο CO3 θα αναπτύξει ένα business plan στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις μετρικές/δείκτες που θα εφαρμοστούν στις τρεις πιλοτικές εφαρμογές.

Αποτελέσματα

  • Η Δημόσια Διοίκηση αποκτά την δυνατότητα να αναπτύξει μονοπάτια για την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών αντιμετωπίζοντας, συγχρόνως, τις κοινωνικές προκλήσεις που προκύπτουν.
  • Ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τη ψηφιακή δημοκρατία στοχεύοντας στην πλήρη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και ανάπτυξη νέων τρόπων παροχής δημόσιων υπηρεσιών, διασφάλισης της δημόσιας διακυβέρνησης και ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής πολιτών με τη βοήθεια των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη νέων πρακτικών, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και στην ενσωμάτωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τις δημόσιες υπηρεσίες και σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια και η μετακίνηση.
H2020 • CO3 Grant Agreement 822615
EUR 3.281,712
Διάρκεια: 3 χρόνια
Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2019

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    co3project Discover Aumented Reality within Pilot Cities Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Module4 Interactive Democracy m1.2 What is CO3 project (Cities) co3project Discover the activities CO3 project Model of interaction between PA and the citizens Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification What is Gamification? Plenary Meeting m1.4 What is CO3 project (Paris) co3project def II Blockchain, AR and volunteer activities Co-Creation Workshop CO3 project kick-off meeting #H2020 CO3 Partners What is FirstLife? m1.3 What is CO3 project (Athens) CO3 Partners What is Augmented Reality? Module2 FirstLife Module3 Augmented Reality m1.6 What is CO3 project (ending) Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain What is Interactive Democracy? Module5 Blockchain What is Blockchain? Module6 Gamification CO3 Partners co3project Download the App to discover the cities m1.5 What is CO3 project (Turin) m1.1 What is CO3 project Module7 Co Design Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Module1 What is CO3 project
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X