Γεωχωρικά κοινωνικά δίκτυα

Γεωχωρικά κοινωνικά δίκτυα

Ένα “γεωκοινωνικό” δίκτυο είναι ένα είδος κοινωνικού δικτύου με κύριο χαρακτηριστικό την παροχή πληροφοριών με βάση τη γεωγραφική θέση. Αυτός ο τύπος δικτύου επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με τοπική δυναμική, επιτρέποντας στους χρήστες μιας περιοχής να συνδέονται και να αλληλοεπιδρούν βάσει της εγγύτητάς τους.

Κύριο χαρακτηριστικό ενός γεωχωρικού κοινωνικού δικτύου είναι η αλληλεπίδραση των χρηστών βάσει εγγύτητας και όχι βάσει της ιδιωτικής τους ζωής.

Η εφαρμογή FirstLife είναι ένα γεωχωρικό κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται σε έναν εικονικό χάρτη για τους πολίτες που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (UNITO). Είναι ένας εικονικός χώρος που διευκολύνει το συντονισμό της συνεργατικής διαδικασίας. Οι κυριότεροι δρώντες είναι οι πολίτες και η δημόσια διοίκηση.

Ο κύριος στόχος της εφαρμογής FirstLife είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτούς ως κύριους δρώντες.

Κάθε δρών μπορεί να ορίσει τα αρχικά χαρακτηριστικά κάθε εργασίας/σημείου ενδιαφέροντος, όπως όνομα, περιγραφή, κατηγορίες, ετικέτες. Αυτές οι εργασίες μπορούν να εμπλουτιστούν με σχόλια, εικόνες, δημοσιεύσεις, έρευνες και επίσης να συνδεθούν με άλλες εργασίες. Η εφαρμογή FirstLife υποστηρίζει διάφορους μηχανισμούς συσχετισμού της με καθορισμένες εργασίες. Αυτοί οι συνδυασμοί  μπορούν να λάβουν τη μορφή έξυπνων συμβάσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένους πολίτες.

Screenshots της εφαρμογής FirstLife που δείχνουν πώς μπορείτε να προσθέσετε ιδιότητες στα σημεία ενδιαφέροντος, οι οποίες να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να ενθαρρύνετε τις αλληλεπιδράσεις με έρευνες, σχόλια ή ακόμα και έξυπνες συμβάσεις για συμφωνίες

Σε αντίθεση με άλλα συμβατικά κοινωνικά δίκτυα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων δημιουργούνται κυρίως σε σχέση με την εγγύτητά τους στη γειτονιά / πόλη και όχι από μια κλειστή ομάδα ανθρώπων. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μεταξύ των διοργανωτών και άλλων ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες (υποστηρικτές, ιδιοκτήτες χώρων κλπ.), δημιουργώντας, σε πραγματικό χρόνο, μια συνεργατική πλατφόρμα δραστηριοτήτων. Το FirstLife αποκλείει το προσωπικό περιεχόμενο που παρέχεται παραδοσιακά από τους χρήστες και είναι κύριο χαρακτηριστικό των mainstream κοινωνικών δικτύων. Ως πλατφόρμα crowdsourcing, επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες, ενσωματώνοντας ετερογενείς πηγές δεδομένων (ανοιχτά δεδομένα, αισθητήρες κλπ.)

Στην εφαρμογή FirstLife μπορείτε να ορίσετε το εύρος των σημείων ενδιαφέροντος για να φιλτράρετε και να βελτιώσετε την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Επιτρέπει ακόμη και το διαχωρισμό τους ανά περιοχή για τη διευκόλυνση του συντονισμού των ενεργειών.
Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται από το χρήστη, καθώς και από μηχανισμούς της εφαρμογής που επιτρέπουν τη χρήση της συσκευής ως πηγή πληροφοριών ή ως αισθητήρα.

Για την ενσωμάτωση της εφαρμογής FirstLife, διεξάγεται, πρώτα, μια ανάλυση απαιτήσεων, μοντελοποιώντας τους χρήστες και τους οργανισμούς. Αυτή η διαδικασία διεξάγεται στα συμμετοχικά εργαστήρια (workshops) που καθορίζουν το μοντέλο του χρήστη και των οντοτήτων.

Το FirstLife δεν είναι ένα στατικό εργαλείο, αλλά ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων πρέπει να ρυθμιστεί κατά την εφαρμογή του. Επιπλέον, έχει διαφορετικές λειτουργίες που πρέπει να προσδιοριστούν στα στάδια υλοποίησης, ώστε να συμπεριλάβουν και επιπλέον λειτουργίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να διοργανώνονται διαφορετικές συναντήσεις και workshops με τους stakeholders για την ολοκλήρωση του μοντέλου χρήστη και των οντοτήτων.

Το μοντέλο χρήστη περιέχει τους ρόλους που εκτελεί ο χρήστης σε διαφορετικά δίκτυα. Υπάρχει ένα επίσημο δίκτυο που περιλαμβάνει καθήκοντα και εργασιακές σχέσεις ξεκινώντας από μια κοινότητα γειτονιάς και καταλήγει σε επίπεδο περιφέρειας. Το χωρικό δίκτυο περιλαμβάνει προσωπικές και πολιτικές σχέσεις όπως τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των κοινών πόρων σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, το δίκτυο των κοινοτήτων είναι ευρύ περιλαμβάνοντας από μικρές τοπικές ομάδες ως και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα έχει διαφορετικές δυνατότητες ανάλογα με το ρόλο που αναλαμβάνει ο χρήστης κατά τον διαμοιρασμό πληροφοριών. Η εφαρμογή FirstLife θα εισάγει το μοντέλο χρήστη στο εργαλείο Unified User Management (CO3UUM).

Το μοντέλο χρήστη αποτελείται από δεδομένα όπως οι σχέσεις που έχει ο χρήστης με επιμέρους εργασίες, ο τύπος χρήστη (άτομο, ομάδα, διαχείριση κτλ.) με τα αντίστοιχα δικαιώματα ή κανόνες. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα των πόρων που μπορεί να διαχειριστεί ο χρήστης και των αλληλεπιδράσεών του με άλλους χρήστες.

Οι οντότητες μοντελοποιούνται στο FirstLife με βάση τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν. Το μοντέλο οντότητας μπορεί να περιέχει διαφορετικούς τύπους χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει την τοποθεσία όπου προσφέρεται η υπηρεσία, η οποία καθορίζεται από ενώσεις, οργανισμούς, δημιουργώντας POIS (σημεία ενδιαφέροντος).

Εκδηλώσεις που είναι δημόσιες πρωτοβουλίες όπως εκθέσεις, φεστιβάλ κτλ. μπορούν να δημιουργηθούν on the spot χωρίς να ανακοινωθούν σε άλλα μέσα. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων, εάν υπάρχει ενεργός συμμετοχή των πολιτών.

Νέα, ειδήσεις, ανακοινώσεις, ιστορίες τοπικού ενδιαφέροντος κ.α. επιτρέπουν τη συνεχή ροή νέων στην περιοχή, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους για το τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, παρέχεται η ευελιξία σε ομάδες πολιτών να δημιουργούν εικονικές οντότητες από σύνολα αυτό-οργανωμένων πολιτών.

(α): Το μοντέλο περιέχει φυσικά δεδομένα σχετικά με τον τόπο στον οποίο προσφέρεται η υπηρεσία
(β): Μπορεί επίσης να περιέχει αναπαράσταση ειδήσεων και εκδηλώσεων περιλαμβάνοντας ειδικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. τρόπους πληρωμής ή έξυπνες συμβάσεις
(γ): Το μοντέλο επιτρέπει τον ορισμό κανόνων και χαρακτηριστικών της συνεργασίας μεταξύ ομάδων και είναι δυνατόν να δημιουργηθούν άλλες ομάδες, εικονικές.
Το μοντέλο οντοτήτων είναι πιο περίπλοκο αφού αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που δημιουργούνται και υπάρχουν στο FirstLife, οπότε έχουν σημαντικό αριθμό ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών, μερικά από τα οποία υποδεικνύονται στα διαγράμματα (α, β, γ).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    m1.3 What is CO3 project (Athens) What is Interactive Democracy? CO3 Partners What is Blockchain? m1.4 What is CO3 project (Paris) m1.1 What is CO3 project m1.5 What is CO3 project (Turin) Co-Creation Workshop What is Gamification? What is Augmented Reality? CO3 Partners Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification CO3 project kick-off meeting #H2020 What is FirstLife? CO3 project Model of interaction between PA and the citizens Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Plenary Meeting CO3 Partners Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain m1.6 What is CO3 project (ending) Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification m1.2 What is CO3 project (Cities)
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X