Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη Πραγματικότητα (Geomotion).

Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη Πραγματικότητα (Geomotion).

Η Geomotion ανέπτυξε τρία demos με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των αντικειμένων στην AR διεπαφή του CO3. Επίσης εξηγήθηκε ο τρόπος προσθήκης των αντικειμένων από την αναγνώριση των σχημάτων και των περιοχών ή απλά από την αναγνώριση της θέσης και της κίνησης.

Επί του παρόντος η πρώτη έκδοση επιτρέπει την επαλήθευση χρηστών, περιέχει αρχικές πληροφορίες για το έργο και αλληλεπίδραση με QR. Στα πρώτα βήματα της εγγραφής ο χρήστης επιλέγει σε ποια πόλη πιλότο ανήκει ώστε να λάβει το ανάλογο περιεχόμενο. Ως εισαγωγικό στοιχείο, κάποιοι πόντοι δίνονται στο χρήστη και ορίζεται το πρώτο επίπεδο.

ar_authentication
Screenshots από τις οθόνες επαλήθευσης χρήστη και της αρχικής οθόνης του CO3 AR APP.

Η AR εφαρμογή του CO3 διασυνδέεται με τις άλλες εφαρμογές όπως το blockchain και το gamification. Επίσης περιλαμβάνει διασυνδέσεις μέσω Webviews και με άλλες τεχνολογίες του έργου όπως το LiquidFeedback ή το FirstLife. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στο APP έναν τμηματικό σχεδιασμό και την καλύτερη εμπειρία για το χρήστη.

ar_integration
Screenshots του CO3 AR APP που παρουσιάζουν την διασύνδεση με τις τεχνολογίες CO3.

Η εφαρμογή επίσης περιλαμβάνει προβολή 2D χάρτη που επιτρέπει την πρόσβαση στο FirstLife μέσω συντόμευσης. Η προβολή χάρτη λειτουργεί ως ένα κοινό σημείο πρόσβασης για τις διαφορετικές πρωτοβουλίες ή τις εκδηλώσεις στο FirstLife ή στο LiquidFeedback ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

ar_map
Screenshot της διασύνδεσης του AR APP με το γεωχωρικό κοινωνικό δίκτυο (FirstLife).

Τέλος παρουσιάστηκε μια πρώτη σχεδίαση της σελίδας για το προφίλ χρήστη, όπου περιλαμβάνεται η πρόοδος και οι αλληλεπιδράσεις των πολιτών στο CO3. Επίσης, εδώ παρουσιάζονται τα αυτοκόλλητα, τα βραβεία, η κατάταξη και το επίπεδο παιχνιδιού του χρήστη, ενώ, παράλληλα, εμφανίζεται μια λίστα με τις ολοκληρωμένες ενέργειές του.

ar_profile_gamification
Screenshot των στοιχείων gamification που περιλαμβάνονται στο προφίλ. Παρουσίαζεται η πρόοδος των χρηστών στην πλατφόρμα CO3.

Η Geomotion αναφέρει πως παρόλο που είναι μια πρώτη έκδοση της εφαρμογής, είναι απαραίτητο να εστιάσουν στην ανάπτυξη μιας εμπειρίας ελκυστικής για το χρήστη ώστε το UX να έχει καλό feedback και η αλληλεπίδραση των πολιτών να είναι αυξημένη.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Open Lab Athens συνεργασία με την ΔΑΕΜ Α.Ε., διοργάνωσα...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: OnToMap data HUB (UNI...
Ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου: Επαυξημένη ...
    What is Augmented Reality? m1.6 What is CO3 project (ending) Module2 FirstLife What is Interactive Democracy? What is Gamification? CO3 Partners Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Augmented reality and Gamification Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Module4 Interactive Democracy Divulgative events on disruptive technologies and strategies: Blockchain Module7 Co Design Module5 Blockchain Plenary Meeting co3project Download the App to discover the cities Module6 Gamification CO3 project kick-off meeting #H2020 m1.3 What is CO3 project (Athens) co3project Discover Aumented Reality within Pilot Cities Module1 What is CO3 project What is FirstLife? co3project def II Blockchain, AR and volunteer activities m1.2 What is CO3 project (Cities) CO3 project Model of interaction between PA and the citizens CO3 Partners What is Blockchain? Co-Creation Workshop co3project Discover the activities Module3 Augmented Reality m1.4 What is CO3 project (Paris) CO3 Partners m1.5 What is CO3 project (Turin) m1.1 What is CO3 project
The CO3 project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 2019-2021 under grant agreement No 822615. The content of this website does not represent the opinion of the European Union, and the European Union is not responsible for any use that might be made of such content.
X